E-mail disclaimer

Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie do użycia przez indywidualną osobę lub podmiot, który jest mianowanym adresatem i może zawierać informacje, które są uprzywilejowane lub poufne. Jeżeli nie jesteś mianowanym adresatem lub pracownikiem, lub osobą odpowiedzialną za doręczanie tej wiadomości mianowanemu adresatowi, niniejszym informujemy, że nie masz prawa czytać, drukować, kopiować lub rozpowszechniać niniejszą wiadomość lub jej część. Jeżeli otrzymałeś niniejszą wiadomość przez pomyłkę, prosimy o natychmiastowe poinformowanie e-mailem na privacy@statech.cz i usunięcie wszystkich plików elektronicznych wiadomości. W takim przypadku zwracamy uwagę również na konieczność zlikwidowania jakichkolwiek kopii papierowych wiadomości.

Pomimo to, że STATECH s.r.o. rutynowo przeprowadza kontrolę antywirusową niniejszej wiadomości i wszystkich załączników własnym programem antywirusowym, STATECH s.r.o. w żadnym wypadku nie gwarantuje nieobecności wirusów w niniejszej wiadomości lub załącznikach i odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność w razie problemu z bezpieczeństwem, który może spowodować niniejsza wiadomość w jakimkolwiek systemie.

Transmisje przez Internet są z zasady niepewne i spółka STATECH s.r.o. Nie może gwarantować prawidłowego lub pełnego przekazania informacji zawartych w niniejszej wiadomości w czasie jej odebrania.

Dziękujemy.